Copyright © 2012  All rights reserved Dutchtee and  Dutchteedesigner

Bepalingen en voorwaarden  |  Over ons

Dutchtee.nl T-shirts ontwerp zelf met Dutchteedesigner

Adverteren bij Daisycon

Privacy  

Algemene bepalingen en voorwaarden

Dutchtee en www-company

Dutchtee is een handelsnaam  van www-company. Waar in de algemene voorwaarden wordt gesproken ove r  www-company lees ook Dutchtee.

Samenwerking met Spreadshirt

Dutchtee werkt vanuit een platform dat beschikbaar wordt gesteld door Spreadshirt (sprd.net AG). Een bestelling vanuit een online Spreadshop brengt een contract tot stand met Spreadshirt en niet met de eigenaar van de shop. De algemene voorwaarden van sprd.net AG zijn van toepassing.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van sprd.net AG


Intellectueel eigendom

Wij willen benadrukken dat het verboden is om producten te ontwerpen die de originele auteur, het merk of copyrights van derden schenden.


www-company maakt ondermeer gebruik van affiliates en google analytics om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers.

De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en optimalisering. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies.

De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens ten allen tijde weigeren via uw browserinstellingen.


De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden. www-company  neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen voor de veiligheid en beveiliging van haar systemen. Niettemin garandeert www-company geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat;

www-company geeft echter geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan www-company niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld;

Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt www-company geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan;

www-company heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. www-company is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden;

Alle eventueel genoemde prijzen zijn inclusief 19% B.T.W. en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.


Inhoud en beschikbaarheid van de website

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden;

De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij www-company daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven;

U bent aansprakelijk voor schade die www-company lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door www-company, vrijwaart u www-company tegen deze aanspraken;

www-company is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.


Gebruik van de website

Start